Smartlog v3 » "Nuvel dette er en hånd" » Moral V: Evolution af evolution
Opret egen blog | Næste blog »

Moral V: Evolution af evolution

10. Sep 2009 23:18, Joggy

Hvad er den mest optimale måde at sende signaler på? Hvis man gerne vil signalere rigdom, kan man enten købe en hummer eller et Picassomaleri. Det afgørende for en er prisen: Det skal være så dyrt så muligt, og det skal alle andre vide. Ens adfærd har en klar eksternalitet: Når man selv stiger i status falder en anden person. Men for hele samfundet har de to muligheder forskellige omkostninger. De materialer og den arbejdskraft der blev brugt til at bygge hummeren, kunne alternativt være blevet brugt til at bygge noget af reel værdi, og ikke bare at signaleringsværdi. Ja, selve hummeren kunne også være blevet brugt til noget mere værdifuldt end til at vise hvor rig man var – den kunne f.eks. være blevet brugt af en landmand. På den måde spilder man en masse resurser, uden at samfundet får noget ud af det. Omvendt forholder det sig med maleriet. Maleriets er dyrt fordi Picassomalerier er en knap resurser. Det er svært at forstille sig hvordan maleriet kan bruge stil andet end at sende signaler, fordi hvis man virkelig nyder billedet rent visuelt, kunne man jo bare se på en kopi. Så selvom rigmanden der forsøger at vise sin velstand frem, er indifferent mellem at vise den med dyre malerier eller biler, så er det langt bedre for samfundet hvis han viser den med malerier.

Man kan opstille det samme dilemma for mere primitive samfund. I nogle primitive samfund opnår man status ved at være voldelig og hasarderet. Det er gerne en fordel at have dræbt andre mennesker. Det er også gerne en fordel at kaste sig selv ud i fuldstændig vanvittige udfordring, f.eks. at nedkæmpe farlige dyr. I andre primitive samfund opnår man status ved rent faktisk at bidrage til samfundet. Dette kan være ved at forsvarer samfundet for ydre fjender, eller ved at holde store overdådige fester. Hvad enten det drejer sig om vold eller godhed, så er formålet det samme: At signalere gode gener.

Systemet hvori evolution forgår, er selv udviklet. DNA er udviklet og kønnene er udviklet. Hvis en art ikke har køn, vil evolutionen forgå langsommere, fordi gener ikke blandes (du giver 50 % af dine gener videre til hvert barn, så hvis du har nogle dårlige gener, vil der i hvert fald være nogle af dine børn, der ikke får dem) og fordi seksuel selektion ikke også finder sted (seksuel selektion er en slags evolution i anden, fordi hvis et træk er fordelagtigt, vil det overleve, men de gener der vælger partner efter det træk vil også overleve, hvilket gør trækket mere fordelagtigt osv.). Ligeledes vil en art, der har perfekt replikation, dvs. at der ikke finder nogen mutation, aldrig udvikle sig, og derfor forblive uudviklet (hvis de findes, er de sikkert så små at vi ikke opdager dem). Ligeledes gælder det udviklingen af signaleringsnormer. Hvis måden at sende signaler er god for hele samfundet, vil samfundet kunne sprede sig og overvinde andre samfundet. Andre samfund kan ligefrem blive inspireret af ens normer, og selv forsøge at efterligne dem. Eller folk kan flytte fra samfund med et normsæt til et andet (som nævnte er det eneste der principielt skal til for at normer ændre sig, at en stor gruppe skifter normer på en gang, så hvis en stor gruppe flytter på en gang, kan de opretholde deres egne normer, så længe de kun omgås sig selv). Der sker på den måde en udvælgelse af selve udvælgelsesmekanismerne, dvs. signaleringsmekanismerne.

En god parallel til statusspillet er et kortspil som poker. Poker er et nulsumsspil. Det den ene vinder, taber den anden. Man kan sige, at hvis mennesker var rationelle ville de ikke spille poker. Lad os sige at to spillere begge satser y, således at de spille om 2y. Sandsynligheden for at spiller et vinder er p og sandsynligheden for at spiller to vinder er 1-p. Spiller et forventede gevinst er derfor: 2yp. Spiller to forventede gevinst er 2y(1-p). Der vil altid være en af spiller, for hvem det ikke kan betale sig at spille (den spiller hvis sandsynlighed for at vinde er under 0.5). En forklaring på at folk spiller poker er derfor self serving bias: Alle tror at de er bedre end andre. Dette spiller sikkert en rolle, men der er en anden forklaring. Folk spiller også poker når de ikke satser noget. Det er ganske enkelt sjovt.

Kampen om status er også et nulsumsspil. Nogle vil endda kalde det et negativtsumsspil. Men på samme tiden er jagten på at bedrive noget her i livet – blive en stor kriger, en stor kunstner, en stor politiker eller en stor erhvervsmand – noget af det der giver vores liv mening. Det giver ikke kun mening for de få der vinder, men for de mange der deltager. De fleste må selvfølgelig revidere deres mål undervejs, og mange vil gøre deres statushierarki mere lokalt, således at de ikke skal sammenligne sig med de bedste, men med deres nabo. Men jeg tror kun at de der taber i ekstrem grad, ville have meldt sig ud af spillet hvis de kunne. Ikke nok med at det giver vores liv mening, så skaber det i mange tilfælde noget. Det kan være ny teknologi, stor kunst eller velgørenhed. Men om det skaber noget eller ødelægger, og om det mening til de mange eller de få, afhænger af de normer der gælder

Hvis vi ved at migrere eller ved at danne mindre gruppe kan vælge hvilket normsæt vi vil spille under, kan vi vælge de normer der er mest effektive og som giver os mest mening. Selvom det måske er en ligevægt i et samfund, at status etableres gennem drabelige dødskampe, så kan disse folk langsomt migrere til samfund, hvor status etableres gennem godgørenhed. Når jeg siger migrere, så behøver det ikke at betyde at man migrere fra en verdensdel til en anden. Det kan ligeså godt være at man flytter fra et kvarter til et andet. Mere fredelige grupper kan også isolere sig internt i samfundet, for dermed at danne grobund for udvikling af nye normsæt (et meget tydeligt eksempel på dette er Christiania). Hvis vi skal blive i pokerparallellen, så svarer det lidt til at vælge at spille poker frem for et andet spil, fordi poker er sjovere, selvom det måske er den samme der vinder i begge spil.

Lad mig til sidst derfor give et eksempel på hvordan normer udvikles lokalt på denne måde. Jeg kommer fra et lille landsbysamfund. Der er mange lokale aktiviteter og et stort lokalt engagement. Folk bidrager frivilligt til adskillige fritids- og idrætsaktiviteter, byfest osv. Normen er at man bidrager. Konsekvensen er at det er et attraktivt sted at bo, og huspriserne er derfor generelt højere der end i andre nærliggende landsbyer (netop derfor bliver der bygget, mens huse står tommer andre steder).  Men når folk flytter til, underligger de sig også normen.

Så selvom indre spil, kan føre til uheldige ligevægte, hvor der går en masse resurser tab i kampen om resurser, så kan det ydre spil føre til at mere effektive samfund klare sig bedre end mindre effektive, ved udvide sig både gennem migration og territorial udvidelse.

Kalender

« May 2018 »
MTWTFSS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Om mig

Mit navn er Jonas Reschat. Jeg er 20 år gammel og studere økonomi på KU. Email: jonas(at)reschat.dk

Tags